AGA - Apicultors Gironins Associats

Abejascabecera Foto portalveterinariaPer prevenir els efectes negatius de la seva incidència es recorre a les següents tècniques.

 

 

La fusta és una matèria primera de naturalesa orgànica, susceptible a l'atac d'agents que causen la seva destrucció com l'aigua, el sol, el vent, els fongs i els insectes. Per prevenir els efectes negatius de la seva incidència es recorre a les següents tècniques.

 

ASSECAT I ESTABILITZACIÓ
Tècniques utilitzades per prevenir el moviment de la fusta originat per la pèrdua del contingut d'humitat.

 

Formes de contingut d'humitat La fusta pot contenir aigua sota tres formes:

 

Quan el contingut d'humitat de la fusta és menor que el del punt de saturació de les fibres, pateix canvis dimensionals, variant les seves propietats mecàniques.

 

La fusta utilitzada en construcció de ruscs ha d'estar seca i estabilitzada a la humitat d'equilibri higroscòpic de la zona.

 

Punt de saturació de les fibres (P.S.F.)
Estat en el qual l'aigua lliure continguda en la fusta ha estat eliminada, mentre les parets cel·lulars es mantenen saturats. Aquest valor depèn de l'espècie. En general, s'adopta el valor 30%, amb algunes excepcions. Fins al assolir el punt de saturació de les fibres, la fusta que es troba en procés d'assecat no pateix canvis dimensionals.

 

Equilibri higroscòpic (E.H.)
Estat en el qual la humitat de la fusta s'equilibra amb les condicions ambientals (humitat i temperatura). Correspon a un contingut d'humitat que varia segons les condicions del lloc i aplicació de la fusta.

 

Per sota del punt de saturació de les fibres i fins assolir l'equilibri higroscòpic, la fusta pateix canvis dimensionals.

 

Canvis dimensionals Aquests són produïts pel contingut d'humitat de la fusta, per sota del punt de saturació de les fibres. La magnitud del moviment de la fusta és diferent segons tres direccions de referència. Amb vista d'augment longitudinal (L), radial (R), i tangencial (T).

 

Als efectes pràctics , el valor més utilitzat és el de la relació T/R, el resultat no ha de superar certs límits per a considerar la seva aptitud d'aplicació.

 

La relació T/R determina el grau d'estabilitat de la fusta.
1 <T/R <2 fusta mitjanament estable.
T/R <1 fusta estable.
T/R >2 fusta poc estable.


 

Font: abejasbierzo
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya