Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Procés d'extracció i envasat de la mel III

miel
Recepció de la mel , sistema de bombament en el transport de la mel, sedimentació

 

 

  • RECEPCIÓ

El tanc de recepció de mel se situa a la sortida de l'extractor. Per evitar possibles contaminacions s'han de considerar les següents recomanacions:

 

S'han d'utilitzar tancs d'acer inoxidable i, si escau, de doble paret amb regulador de temperatura i termòmetre, per tal de mantenir la mel preferentment a 28°C., a través de circulació interna d'aigua calenta o ús de resistències elèctriques.

 

Quan s'utilitzi sistema de bombament automàtic de la mel es recomana instal · lar un flotador automàtic.

 

Hi ha d'haver espai suficient per canviar el colador quan s'obstrueixi, sense risc de contaminar la mel per part del personal.

 

Utilitzar sempre tancs la boca d'entrada estigui almenys 10 cm per sobre del nivell del pis per evitar l'entrada de contaminants. Així mateix, han d'estar sempre tapats i només s'obriran quan sigui realment necessari. D'aquesta manera es redueix el risc de contaminació de la mel.

 

En cas d'utilitzar una vareta per mesurar el nivell de mel, es recomana que sigui d'acer inoxidable i que estigui neta. Quan no sigui utilitzada, penjar neta i seca.

 

  • BOMBAMENT I CANONADA PER AL TRANSPORT DE MEL

Es recomana implementar un sistema de bombeig automàtic, quan sigui necessari.

 

Així mateix, la capacitat de la bomba ha de ser concorde al volum i viscositat de mel que es processi.

 

També s'ha d'evitar que s'acumulin impureses i cera en excés en la superfície de la mel dins del tanc de recepció, retirant perquè no sigui succionada per la bomba d'elevació i que s'obstrueixi, de forma higiènica i amb implements d'acer inoxidable.

 

Les bombes han de situar fora dels dipòsits de mel perquè no contaminin el producte i es faciliti la seva correcte manteniment, neteja i sanitització diària durant el procés.

 

En cas que la bomba presenti un desperfecte, les reparacions s'han de fer fora de l'àrea de procés. La reinstal · lació es durà a terme sota mesures d'higiene necessàries.

 

La canonada que transporta la mel ha de tenir les següents característiques:

Ser de material de grau alimentari.

Tenir extrems desmuntables per facilitar la neteja i destapat (en cas necessari).

Les connexions han de ser corbes (amb angles de 45°) per millor circulació de la mel.

 

Mantenir les obertures de la canonada d'entrada i sortida sempre tapades quan estiguin sense usar i fixar a través de suports que permetin la seva neteja.

 

  • SEDIMENTACIÓ

Actualment, en diversos establiments on l'envasament final es realitza en tambors s'omet la sedimentació, efectuant el filtrat posterior al colat de la mel.

 

La sedimentació és el procés mitjançant el qual s'aconsegueix la separació de les partícules i impureses presents en la mel a través del repòs.

 

Algunes recomanacions que s'han de prendre per dur a terme la sedimentació són:

 

Utilitzar tancs amb tapa per evitar contaminacions.

 

Retirar les partícules lleugeres que suren sobre la mel (cera, restes d'abelles, etc.), En forma higiènica i periòdica, emprant estris d'acer inoxidable completament nets i secs abans d'usar-los.

 

La sortida del tanc ha d'estar col · locada a 2 centímetres del fons per evitar el pas de partícules sedimentades de major densitat que la mel.

 

No deixar la mel als tancs més de 2 dies, especialment aquella de fàcil cristal · lització.

 

Una vegada conclòs el procés s'haurà rentar i sanejar tot l'equip i estris per evitar la barreja de mels de diferents lots.

 

  • FILTRAT

Pel filtratge de la mel s'hauran d'emprar filtres amb malles d'acer inoxidable amb obertura de 100 micres.

Els filtres han de ser reemplaçables i rentables. La neteja es realitzarà quan ja no flueixi la mel o en finalitzar el procés, amb aigua calenta i neta.

Es recomana gestionar dos filtres paral · lels i alternar el seu ús per evitar que el procés s'aturi quan obstrueixin.


Articles relacionats:

Procés d'extracció i envasat de la mel I

Procés d'extracció i envasat de la mel II

Procés d'extracció i envasat de la mel IV

 


Font : SAGARPA
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar