Armat de materials d'un rusc

Categoria: Articles especialitzats metodes
Publicat el Divendres, 31 Gener 2014 11:43
Vist: 10399

maderaclavada Foto hogarutilQuan les dimensions dels claus produeixin esquerdes inevitables a la fusta, el clavat s'ha d'efectuar fent prèviament orificis iguals a 4/5 del diàmetre del clau.

 

 

UNIONS CLAVADES

La direcció del clavat utilitzada per fixar unions en estructures, si és possible, ser tal que els esforços que resisteixi siguin transmesos lateralment a fi d'evitar el retrocés i sortida dels claus. En tots els casos, els claus han d'entrar en la seva totalitat. Els claus que causin esquerdes significatives a la fusta es considera que no contribueixen als requeriments d'una unió.

 

Quan les dimensions dels claus produeixin esquerdes inevitables a la fusta, el clavat s'ha d'efectuar fent prèviament orificis iguals a 4/5 del diàmetre del clau.

 

L'angle d' clavat no serà menor que 30°, ni més gran que 45° respecte a la cara que es clava.

 

La capacitat dels claus de transmetre càrregues en la fusta, depèn fonamentalment de la seva secció, però a causa de la gran varietat d'espècies de fustes que són utilitzades en la construcció de ruscs, no és possible establir normes exactes per determinar la secció convenient dels claus a ser utilitzats en cada cas.

 

Es prendrà a títol informatiu el diàmetre d'1/10 del gruix menor de les peces a unir.

 

La longitud dels claus depèn de la secció i de la duresa de l'última fusta que rebi el clau. Per aconseguir resistència plena d'un clau, és presiso que penetri 10 vegades el seu diàmetre en la fusta ultima i que la mida de la primera fusta no sigui inferior a 7 vegades el diàmetre del clau.

 

Per a totes les espècies la densitat superi els 0,4 kg/dm3. S'apliquen les regles següents:


1).- Distància a la vora lateral (costat) de la fusta, 5 vegades el diàmetre del clau.
2).- Distància mínima a l'extrem de la fusta, 20 vegades el diàmetre del clau.
3).- Separacions entre claus en una fiola, seguint la fibra, 20 vegades el diàmetre del clau.


Font: abejasbierzo
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya