Procés d'extracció i envasat de la mel V

Categoria: Articles especialitzats metodes
Publicat el Dilluns, 23 Desembre 2013 11:08
Vist: 37807

bidon Foto mielarlanza

Emmagatzemar els tambors en locals tancats que impedeixin l'entrada d'aigua i no exposar als raigs solars

 

EMMAGATZEMATGE DE TAMBORS

Les condicions d'emmagatzematge són un punt crític en la cadena producció-procés-envasat-comercialització de la mel. Si no es compta amb un local protegit dels raigs solars i de la pluja, amb pis de ciment i una correcta manipulació de tambors, la mel envasada es modificarà físiques i químiques que afectaran negativament la seva qualitat.

 

Per aquest motiu , s'han de considerar les següents recomanacions:

Així mateix, és important reiterar que en mantenir la mel en un ambient fresc (15-20°C), conserva les seves propietats físiques i químiques, ja que els processos enzimàtics es redueixen al mínim. D'altra banda, la millor cristal·lització es realitza amb temperatures compreses entre els 14°C i els 16°C.

Finalment, per a una bona conservació cal que els canvis tèrmics siguin baixos i que l'ambient estigui lliure d'olors aliens.


Articles relacionats:

Procés d'extracció i envasat de la mel I

Procés d'extracció i envasat de la mel II

Procés d'extracció i envasat de la mel III

Procés d'extracció i envasat de la mel IV


Font : SAGARPA
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya