Mesures preventives per a les malalties de les abelles adultes

Categoria: Articles especialitzats enfermetats
Publicat el Divendres, 25 Octubre 2013 11:12
Vist: 10559

abejaelpaisEntre les més importants, hi ha les següents:

 

 

  1. Prendre totes les mesures recomanades per a la prevenció de les malalties de la cria.
  2. En canviar la reina cada any, hem d'assegurar que provingui d'un viver certificat, per la seva qualitat Genètica i Sanitària, on hi hagi un control tant per evitar la consanguinitat, com la presència de malalties (En alguns països, els vivers de reines tenen l'obligació de proporcionar un certificat sanitari de les seves reines a cada comprador).
  3. Evitar les importacions de reines i material biològic en el possible, permetent-se només amb un certificat emès per les autoritats de Salut Animal.
  4. Cal efectuar un mostreig i diagnòstic anual de les abelles adultes de cada apiari. L'ideal és realitzar uns 3 a 4 mesos abans de la floració principal, perquè doni temps de conèixer els resultats de la diagnosi i de tractar els apiaris que ho requereixin.
  5. No introduir eixams d'origen desconegut als ruscos.
  6. Evitar l'intercanvi indiscriminat de bresques entre arnes.
  7. Col·locar les arnes i apiaris en llocs on no prevalgui la humitat, els vents o les molt altes temperatures.

Font : SAGARPA
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya