Diccionari apícola M - O

Categoria: Articles especialitzats varis
Publicat el Dilluns, 29 Setembre 2014 15:41
Vist: 8835

 Diccionario Enciclopédico Foto wikipediaParaules de l'M a la O

 

Nucli
Denominació genèrica de les minicolmenas que s'usen en el transport d'eixams propiciats per l'apicultor.

 

Nivell permissible
És la concentració màxima de plaguicida que pot contaminar un aliment sense risc de toxicitat crònica.


 

Miticida
Producte que mata les arnes.


 

Òrgan diana
Part de l'organisme més sensible a una determinada substància i, per tant, el que es veu més intensament afectat després de l'exposició a la mateixa.


Nota:  Les opinions expressades per l'autor, no necessàriament coincideixen amb els punts de vista de la redacció AGA


Fontaself.com
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya
Google+: Apicultors Gironins
Pinterest: AGA Apicultors Gironins Associats