Flora de Catalunya

Categoria: Articles especialitzats varis
Publicat el Dissabte, 12 Octubre 2013 14:48
Vist: 13382

abejaD'entre la floració de Catalunya, destaquen els següents:

 

Potencial melífero de Catalunya Tot i que Catalunya és un territori que en general es pot considerar molt interessant des del punt de vista apícola , la producció de nèctar de la nostra flora és limitada . Aquesta limitació ve donada per dos elements diferents: 1) Els anys de sequera i 2 ) l'excessiva sobreexplotació de la flora en algunes àrees geogràfiques.

 

Respecte al primer punt , la meteorologia és un factor ambiental variable , tot i que sabem que el clima mediterrani es caracteritza per hiverns suaus i estius secs . La premissa antiga que diu que , amb bones floracions i pluja en el moment adequat les colònies d'abelles van bé , però quan hi ha sequera i les flors produeixen poc les colònies es debiliten molt i tampoc produeixen , continua sent vigent avui en dia . Pel que fa al segon punt , l'excessiva sobreexplotació , s'ha vist en els últims 10 anys un augment considerable del nombre de ruscs a Catalunya . Des de l'any 1996 amb 63.277 ruscs censats hem passat a les 116.704 ruscs l'any 2004 . És fàcil trobar-se amb abellars Així mateix, cal explorar la viabilitat d'obtenir altres productes del rusc que a Catalunya estan encara poc desenvolupats , com podria ser el pol · len , especialment en comunitats com per exemple els matolls d'estepes i brucs sobre terrenys silicis , o saber quines propietats tenen els pròpolis tenint en compte la seva procedència a nivell de les diferents comunitats vegetals.

 

En darrer terme , subratllar que no n'hi ha prou amb situar els ruscs a prop de les espècies denominades mel · líferes , també s'han de conèixer altres aspectes de l'ecologia i la biologia de les plantes per aconseguir uns resultats òptims.

 

Catalunya és una regió privilegiada pel que fa al potencial de flora melífera , aprofitant eficaçment els seus recursos obtindrem productes d'alta qualitat.


 

Floraciónmeliferacat Foto magrama.gob.es

Floraciónmeliferacat2 Foto magrama.gob.esFloraciónmeliferacat3 Foto magrama.gob.es

Floraciónmeliferacat4


 

Font: magrama.gob.es
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya