Definició, historia i importancia de l'apicultura

Categoria: Articles especialitzats varis
Publicat el Dijous, 04 Juliol 2013 12:57
Vist: 19429

 

abejaegipcios

Foto d'una abella l'Egipte antic

Una definició completa seria la que la defineix com "la ciència aplicada que estudia l'abella melífera i mitjançant la tecnologia s'obtenen beneficis econòmics".

 

 

Si analitzem etimològicament Apicultura observem que la paraula prové del llatí Apis (abella) i Cultura (cultiu), és a dir, la ciència que es dedica al cultiu de les abelles oa la cria de les abelles, ja que es tracta d'animals.

 

Una definició completa seria la que la defineix com "la ciència aplicada que estudia l'abella melífera i mitjançant la tecnologia s'obtenen beneficis econòmics". Es distingeixen dos tipus de beneficis:

 

    Directes: com a conseqüència de la venda dels productes apícoles (mel, pol · len i cera).
    Indirectes: deguda a l'acció que realitza com a vector de pol · len [1] en els cultius.

 

L'apicultura neix quan l'home intenta conèixer el món de les abelles. Per això va prendre un tronc buit i va intentar mantenir una colònia. Es data de l'any 2500 a. C. l'evidència de l'aprofitament d'abelles per part dels egipcis en els seus jeroglífics. És en l'any 1500 a. C. quan s'escriu sobre les abelles, sent aquesta la primera evidència escrita (hitita). A Espanya la primera evidència escrita de la importància de l'apicultura data del 1100 a. C., en el que anomenem Imperi Tarteso, assentat a Andalusia. La importància d'aquesta apicultura és tal que en el S. I d. C. el gadità Columela descriure com era l'apicultura de l'època. A més va fer referència al maneig de les arnes.

 

romanosabejas

Foto d'una abella de la Roma antiga

Posteriorment aquesta importància es manté pels Àrabs. Adu ZACARÍAS en el Vol 9 del seu Tractat d'Agricultura fa una important esment al maneig de les arnes. Posteriorment Alfonso X porta a terme les primeres ordenances sobre l'Apicultura. Al S. XVI MENDEZ DE TORRES escriu el primer text sobre apicultura a Espanya i més estableix com es reprodueixen les abelles.

 

Fins al S. XVIII es tracta d'una apicultura tradicional. A partir d'aquest segle amb l'avanç dels coneixements científics i sobretot biològics es porta a terme un coneixement més profund del comportament dels animals individuals i de l'eixam. Tot aquests coneixements, recolzats en l'invent dels ruscs mobilistes (LANGTROTH -1895 -) produeix el pas a una apicultura tècnica.

 

 Yax Balam abejaauthenticmaya

      Foto del déu Yax Balam - déu de    l'apicultura -, de l'antic Mèxic en la cultura maia

Actualment hi ha dos tipus d'apicultura:

 

 

En apicultura, com en altres activitats, s'empren uns termes específics per nomenar útils o situacions, els més comuns s'esmenten a continuació:


 

Font: infoagro
Segueix-nos a Facebook: Apicultors Gironins Associats
Segueix-nos a twitter: @AGA_Catalunya