Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Definició, historia i importancia de l'apicultura

 

abejaegipcios

Foto d'una abella l'Egipte antic

Una definició completa seria la que la defineix com "la ciència aplicada que estudia l'abella melífera i mitjançant la tecnologia s'obtenen beneficis econòmics".

 

 

Si analitzem etimològicament Apicultura observem que la paraula prové del llatí Apis (abella) i Cultura (cultiu), és a dir, la ciència que es dedica al cultiu de les abelles oa la cria de les abelles, ja que es tracta d'animals.

 

Una definició completa seria la que la defineix com "la ciència aplicada que estudia l'abella melífera i mitjançant la tecnologia s'obtenen beneficis econòmics". Es distingeixen dos tipus de beneficis:

 

    Directes: com a conseqüència de la venda dels productes apícoles (mel, pol · len i cera).
    Indirectes: deguda a l'acció que realitza com a vector de pol · len [1] en els cultius.

 

L'apicultura neix quan l'home intenta conèixer el món de les abelles. Per això va prendre un tronc buit i va intentar mantenir una colònia. Es data de l'any 2500 a. C. l'evidència de l'aprofitament d'abelles per part dels egipcis en els seus jeroglífics. És en l'any 1500 a. C. quan s'escriu sobre les abelles, sent aquesta la primera evidència escrita (hitita). A Espanya la primera evidència escrita de la importància de l'apicultura data del 1100 a. C., en el que anomenem Imperi Tarteso, assentat a Andalusia. La importància d'aquesta apicultura és tal que en el S. I d. C. el gadità Columela descriure com era l'apicultura de l'època. A més va fer referència al maneig de les arnes.

 

romanosabejas

Foto d'una abella de la Roma antiga

Posteriorment aquesta importància es manté pels Àrabs. Adu ZACARÍAS en el Vol 9 del seu Tractat d'Agricultura fa una important esment al maneig de les arnes. Posteriorment Alfonso X porta a terme les primeres ordenances sobre l'Apicultura. Al S. XVI MENDEZ DE TORRES escriu el primer text sobre apicultura a Espanya i més estableix com es reprodueixen les abelles.

 

Fins al S. XVIII es tracta d'una apicultura tradicional. A partir d'aquest segle amb l'avanç dels coneixements científics i sobretot biològics es porta a terme un coneixement més profund del comportament dels animals individuals i de l'eixam. Tot aquests coneixements, recolzats en l'invent dels ruscs mobilistes (LANGTROTH -1895 -) produeix el pas a una apicultura tècnica.

 

 Yax Balam abejaauthenticmaya

      Foto del déu Yax Balam - déu de    l'apicultura -, de l'antic Mèxic en la cultura maia

Actualment hi ha dos tipus d'apicultura:

 

  • Apicultura Sedentària. És aquella en què la ubicació del rusc no varia i precisa d'una aportació d'aliment artificial.
  • Apicultura transhumant. Consisteix en in canviant la situació del apiari seguint la localització de la zona geogràfica per tal d'obtenir un màxim de producció.

 

En apicultura, com en altres activitats, s'empren uns termes específics per nomenar útils o situacions, els més comuns s'esmenten a continuació:

  • Colònia, és el conjunt de tots els individus que viuen en un mateix lloc, estan organitzats per sobreviure i defensar-se dels atacs d'altres espècies.
  • Eixam, és el conjunt d'abelles que parteix d'una colònia i va ha establir-se en un altre lloc, es fa extensiu als conjunts que prepara l'apicultor.
  • Rusc, és el suport material on viuen les abelles, pot ser preparada per l'home o pot ser un forat natural.
  • Maneig, és la part que l'apicultor s'executa sobre la colònia per tal de millorar alguna condició natural.
  • Nucli, és la denominació genèrica de les minicolmenas que s'usen en el transport de eixams propiciats per l'apicultor.
  • Operculado, rep aquest nom el fet de tancar les cel · les d'on naixeran les reines, abelles i mascles i les de mel.
  • Desoperculado, rep aquest nom l'operació de retirar o trencar l'opercle que tanca les cel de mel, cosa que es fa amb diversos útils.
  • Realera, és la cel · la especial que serveix de bressol a la reina.

 

Font: infoagro
Segueix-nos a Facebook: Apicultors Gironins Associats
Segueix-nos a twitter: @AGA_Catalunya

 

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar