Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Procés d'extracció i envasat de la mel II

desoperculado La mel és un producte alimentari i com a tal, el procés d'obtenció requereix pràctiques d'higiene molt acurades.

 

Procés d'extracció i envasat de la mel I

Apicultura productos El compliment de Bones Pràctiques de Manufactura en totes i cadascuna de les etapes del procés permet l'obtenció d'un producte natural de qualitat i innocu.

 

Mètode Alley modificat

metodoalleyEls apicultors obtindran una reina d'origen europeu fertilitzada amb abellots del mateix origen , per usar-la com " progenitora"

 

Multiplicació de l'abellar

abejas

Buscant reines, enjambrazón, captura d'eixams, partir la colònia a la primavera y mètodes de enjambrazón artificial

 

Mètodes de cria d'abelles reina

celda real

Cal estar conscients que , si bé és important tenir reines en quantitat suficient per realitzar els canvis que es requereixen.