Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Procés d'extracció i envasat de la mel VI

Miel1Aquest tipus de contaminació és molt comú , pel que és rellevant que l'operari conegui la importància de realitzar els procediments

Procés d'extracció i envasat de la mel V

bidon Foto mielarlanza

Emmagatzemar els tambors en locals tancats que impedeixin l'entrada d'aigua i no exposar als raigs solars

Recomanacions per ubicar els ruscos

colmenaUn aspecte molt important és la lluminositat del apiari, ja que és molt comú ficar-los dins de les muntanyes on la rusc pràcticament no rep raigs solars, fomentant substancialment l'aparició d'humitat i les complicacions sanitaris que això pot arribar a ocasionar.

Procés d'extracció i envasat de la mel IV

original Envase Miel Foto ClasificadosExplicació de tipus d'envasament

Procés d'extracció i envasat de la mel III

miel
Recepció de la mel , sistema de bombament en el transport de la mel, sedimentació