Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Procés d'extracció i envasat de la mel V

bidon Foto mielarlanza

Emmagatzemar els tambors en locals tancats que impedeixin l'entrada d'aigua i no exposar als raigs solars

Procés d'extracció i envasat de la mel IV

original Envase Miel Foto ClasificadosExplicació de tipus d'envasament

Procés d'extracció i envasat de la mel III

miel
Recepció de la mel , sistema de bombament en el transport de la mel, sedimentació

Recomanacions per ubicar els ruscos

colmenaUn aspecte molt important és la lluminositat del apiari, ja que és molt comú ficar-los dins de les muntanyes on la rusc pràcticament no rep raigs solars, fomentant substancialment l'aparició d'humitat i les complicacions sanitaris que això pot arribar a ocasionar.

Procés d'extracció i envasat de la mel II

desoperculado La mel és un producte alimentari i com a tal, el procés d'obtenció requereix pràctiques d'higiene molt acurades.