Anatomia de l'aparell reproductor del abellot

Categoria: Articles especialitzats metodes
Publicat el Divendres, 17 Octubre 2014 11:18
Vist: 6945

reprodzangano Foto sagarpaEstà constituït per: dos testicles, dos conductes deferents, dues vesícules seminals, dues glàndules accessòries productores de moc, un canal ejaculador i un òrgan copula dor o penis que consta del bulb i dos cornículas.

 

És un òrgan parell, compost per nombrosos tubillos on s'originen i maduren els espermatozoides, des de la seva primitiva forma d'espermatogonis, passant pels estadis intermedis, fins arribar a la completa maduresa.

 

Els testicles al abellot durant l'estadi de pupa, ocupen gran part de l'abdomen i en aquest estadi produeixen fins a 10 milions d'espermatozoides dels que migren a les vesícules seminals, a mesura que les pupes avancen en edat els testicles disminueixen el seu volum fins a quedar reduït a un monyó de teixits grisenc; els abellots emergeixen de la seva cel·la 24 dies després de lloc l'òvul i 12 dies més tard aconsegueixen la seva maduresa sexual i són aptes per a fertilitzar la reina.

 

Tenen forma de sac allargat, serveixen per emmagatzemar els espermatozoides procedents dels testicles fins al moment de la còpula, per aquesta funció cal que el abellot tingui més de 12 dies d'edat.

 

Són dos grans òrgans accessoris que s'uneixen per la seva base a la sortida de les vesícules seminals, segreguen una substància mucosa, que en contacte amb l'aire o l'aigua es solidifica, en el moment de l'ejaculació empenyen cap a l'exterior al semen pel conducte ejaculador dins de la vagina de la reina.

 

Condueix el semen des de les glàndules accessòries, fins l'orifici terminal de l'extrem del bulb del penis, durant la vida del abellot no hi ha comunicació entre les glàndules i el lumen del canal, però, durant la còpula, es trenca el teixit per la violenta contracció dels músculs de la base de les glàndules, el que permet la seva sortida pel canal.

 

També anomenat penis o bulb, és una estructura tubular llarga, normalment invertida dins de la cavitat abdominal, està formada per plaques quitinosas. Durant la còpula, es requereix una forta contracció de les parets de l'abdomen per produir eversió del penis i amb l'augment en la pressió de l'hemolimfa s'aconsegueix l'ejaculació.

 

A prop de l'extrem terminal, durant la eversió es noten les dues cornículas, conegudes també com preumophisis, que també s'introdueixen a la vagina de la reina. Després de la còpula el abellot mor.


Nota:  Les opinions expressades per l'autor, no necessàriament coincideixen amb els punts de vista de la redacció AGA


Fontsagarpa.gob.mx
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya
Google+: Apicultors Gironins
Pinterest: AGA Apicultors Gironins Associats