Partició d'una colmena

Categoria: Articles especialitzats metodes
Publicat el Diumenge, 09 Juny 2013 15:57
Vist: 66587

colmena

* En el món de les abelles, aquest instint natural de reproducció de l'espècie el coneixem pel nom de enjambrazón.

* Per a un bon desenvolupament de la nova colònia, la divisió s'ha de fer en èpoques favorables.

 

 

* Fer la divisió al final de les collites.

* Preparar material i equip que es requereixi.

* Passos a seguir per dividir un rusc.

 

La naturalesa ha creat un instint natural de reproducció en totes les espècies, garantint així la seva pròpia existència. En el món de les abelles, aquest instint natural de reproducció de l'espècie el coneixem pel nom de enjambrazón. En l'apicultura tecnificada l'home aprofita aquest instint per ampliar els seus apiaris. És el que anomenem divisió artificial d'un rusc i es tracta de obtenir dues colònies d'un.

 

DIVISION ARTIFICIAL D'UNA COLMENA

Per a un bon desenvolupament de la nova colònia, la divisió s'ha de fer en èpoques favorables, triant els ruscs que tinguin les característiques següents:

 

  1. Buena reina.
  2. Població abundant.
  3. Existencia de provisions abundants de mel i pol · len.
  4. Conèixer l'època apropiada per dividir ja que aquesta varia d'una regió a una altra, (consulteu guia de l'apicultor).

 

Per això hem de:

  1. Fer la divisió al final de les collites.
  2. Preparar material i equip que es requereixi.

 

En tots els casos és indispensable subministrar alimentació artificial a la divisió per estimular el desenvolupament de la nova rusc i en el possible introduir una reina d'origen europeu fecundada i de viver comercial.

 

PASSOS A SEGUIR PER DIVIDIR UN COLMIENA

 

  1. Si vostè té un rusc fort, amb abundant cria i provisions de mel i pol · len, pot procedir a dividir-la. A aquest rusc l'anomenarem A ia la qual anem a obtenir la anomenarem B.
  2. Canvieu de lloc rusc A dins del mateix apiari a uns 3 metres del lloc original.

 

TIRAR UNES DUES VEGADES FUM SOBRE LA COLMENA PERQUÈ LES ABELLES ES TRANQUIL I PODER TRASLLADAR LA SATISFACIN A SEU NOU LLOC.


3. En el lloc on es trobava la rusc A, col · loqui la rusc B a la qual començaran a arribar les abelles que caminen al camp pecoreando.

4. En rusc A localitzi la reina i captúrela per assegurar que queda al rusc A.

 

Aconseguit això es procedirà al repartiment de material.

 

5. En rusc A quedarà la reina, totes les abelles joves, els bastidors amb cria operculada i la meitat de les provisions de mel i pol · len. Es completarà l'espai amb bastidors de cera estampada.

 

6. En rusc B quedaran totes les abelles pecoreadoras, tots els bastidors amb ous i larves, un bastidor de cria operculada per assegurar dides, la meitat de les provisions de mel i s'introduirà una reina fecundada d'origen europeu completant l'espai amb marcs de cera estampada.

 

7. És recomanable reduir la piquera de totes les divisions per evitar el pillatge.


 

Font: SAGARPA
Síguenos en facebook: Apicultors Gironins Associats
Síguenos en twiter: @AGA_Catalunya