Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Armat d'alces i quadres

Langstroth Foto cwynnejonesA l'efecte d'aconseguir una bona quadratura i major durabilitat, hem de tenir en compte les següents recomanacions...

 

 

 • ARMAT DE ALCES

A l'efecte d'aconseguir una bona quadratura i major durabilitat de l'alça, hem de tenir en compte els següents precaucions:

Definir si encolarán o no els mallets. Les alces ensamblades a mitja fusta, (sense mallet), sempre van encolades i després clavades.

 

Posicionar correctament les taules, observant que les manetes quedin del costat de fora i aquestes amb la seva part recta cap amunt.

 

Començar en una aresta (tenir present que s'ha vist en unions clavades), clavant primer una punta o vora, després es passa a l'aresta immediata següent.

 

Completada la volta de vora, es procedeix a escairar, un mètode pràctic és mesurar les diagonals o verificar amb una fusta la igualtat de les mateixes.

 

Després de escairat procedim a completar el clavat, aquest es pot realitzar de dues maneres: es poden clavar o no, tots els mallets. Per evitar que el clau quedi sobresortit i poder cobrir bé amb la pintura, evitant la seva oxidació, s'ha de enfonsar el cap en la fusta, una forma d'aconseguir- és colpejar amb punxó o amb el cap d'un altre clau.

 

Si el model d'alça està dissenyat per col·locar rails, aquests hauran clavar des del centre cap als costats per evitar que es desnivelen.

 

 • ARMAT DE QUADRES

És l'element més important dins del conjunt rusc, atès que és el marc o enquadrament de la bresca. Pel armat s'hauran de realitzar una sèrie d'operacions com ara:

 1. Verificació de longituds
 2. Ojalillado de costadillos
 3. Ensamble i clavat de les peces
 4. Filat
 5. Fixació de la cera i incrustat del filferro

 • Verificació de longituds

Corroborar la igualtat de longituds entre les osques per costadillos en el capçal, amb les del llistó de base. Tenir en compte l'alçada de l'extrem del capçal, si és massa alta, no respectaria l'espai de les abelles.

 

 • Ojalillado de costadillos

El ojalillado serveix per evitar que el filferro s'incrusti en la fusta donada la tensió que tindrà, s'han d'utilitzar ojalillos d'un diàmetre de 3x5 mm.

 

Abans de ojalillar s'ha de definir si s'armaran els quadres amb bisell creuat o dret a l'efecte de col·locar els ojalillos del costat exterior, sent el bisell creuat la forma estàndard al nostre país amb els bisells en el sentit de les agulles del rellotge.

 

 • Ensamble i clavat de peces

Per a la confecció dels quadres, s'ha de tenir en compte el descrit en el ojalillado de costadillos, si s'adopta l'armat creuat, s'haurà de prendre un lateral i presentar-lo de manera que, sota el dit polze dret se situï el bisell del costadillo. En aquesta posició, amb la mà esquerra es calça el capçal, després es gira el capçal, en el sentit de les agulles del rellotge. Es fa el mateix amb l'altre extrem, tenint també el bisell del costadillo sota el polze dret, després recolzant el capçal sobre una taula o banc de treball, es col·loca el llistó de base del quadre.

 

Abans de procedir al clavat és convenient donar un cop de martell al clau per tal de tallar-perquè no faci fallida la fusta. S'ha de mantenir els quatre costats en un mateix pla fins al total armat, perquè no quedi revirat.

 

Els laterals es clavaran d'ambdós costats o un sol clau que arribi gairebé fins a l'altre costat; el que s'ha dit compte tant per la unió del costadillo amb el capçal, com per a la unió d'aquells amb el llistó inferior.

 

Mai s'ha de clavar el capçal amb clau perpendicular a ell, ja que en les maniobres d'extracció del quadre del rusc es desclavaría amb les conseqüències del cas.

 

 • Filat

Per realitzar aquesta tasca pot comptar amb l'ajuda d'un alambrador de quadres.

 

Cal tenir en compte que la durabilitat de la bresca dependrà de l'adequada tensió que tingui el filferro. El tibat no s'ha de realitzar fins a estar pròxim al incrustat de cera ia la seva utilització en el rusc, si no és així al poc temps d' efectuat el tensat, el treball de la fusta afluixarà la tensió, havent de retocar després.

 

El filferro que s'usarà ha de ser d'acer comercial, calibre N°26, el mateix es proveeix en rodets o bobines d'1/4 a 2kg. de pes.

 

La forma d' alambrar més senzilla, és començar pel forat superior del costadillo, passar a l'altre costadillo, baixar a l'immediat inferior, enfilar i creuar a l'altre costadillo, es repeteix l'operació fins a completar, després es clava fins a la meitat, al costadillo que es va començar un clau el més proper al primer forat i un altre al quart forat, en aquests claus es lligaran els extrems del filferro, un cop tallat el mateix, s'acaba de clavar el primer clau, se li dóna tensió al filferro i després s'acaba de lligar i clavar sobre el clau que hem col·locat a prop del quart forat.

 

Una pràctica habitual és la de clavar dos claus sobre una taula o pal, separant 1,05m. entre si (el desenvolupament de filferro en el quadre és de 2,035 m.), després es donaran tantes voltes com quadres es necessiten alambrar, alhora es lliga amb un tros petit de filferro les 1/2 madeixes i es talla davant del clau d' el lligam. La forma d' alambrar en aquest cas, és començar pels ojalillos del mig del quadre creuant després al costadillo oposat, per després de rehenebrar en el primer i quart trau d'aquest, per acabar finalment en el primer i quart trau del primer costadillo.

 

 • Fixació del full de cera i incrustació dels filferros

Necessitem una taula de 18 mm. de gruix, amb dimensions una mica més reduïdes que les de l'interior del quadre. Primer introduïm el full a la ranura del capçal del quadre per després donar-li suport en la taula i procedir a incrustar els filferros amb l'esperó d'incrustació o electricitat.

 

Pot incrustar per mitjà d'un parell de cables connectats a una bateria, es col·loca cada un d'ells en els borns per mitjà de pinces i després es recolzen les altres puntes del cable a cada extrem del filferro tancant el circuit i així escalfar i incrustar la cera estampada.

 

Pot incrustar també amb l'ajuda d'un transformador, que dels 220 volts de la línia passi a 12 volts i aproximadament 8 amperes d'intensitat, per procedir després com en el cas anterior.

 

Es poden incrustar els filferros amb esperons, aquesta s'escalfa en un recipient amb aigua bullint i es passa filferro per filferro fins que el full quedi ben fixa.

 

També es pot fer amb un soldador tubular de coure, es talla uns 7 mm. la punta, es forada i es col·loca la rodeta semblant a la del espuelín, funciona de la mateixa manera amb l'avantatge de ser elèctric, és convenient tenir farina comú a mà, per empolvorar sota el full de cera per tal d'evitar que s'enganxi a la taula de suport si difonem molta calor. Una altra forma és mullar la taula.

 

Per adherir la cera estampada al capçal es raja amb una pava o cullera, cera líquida, tractant que la mateixa no estigui massa calenta, perquè correrem el risc de fondre o fondre el full de cera que volíem adherir.

 

Antigament i amb la mateixa finalitat, s'utilitzaven tauletes de 2 mm. de gruix i del llarg del capçal, que es clavaven en la seva vora interior.


 

Font: abejasbierzo
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar