Timo

Abella polinitzant el timo, cap d'ase, timol

Timo

Romani

Abella polinitzant el romani

Romani

Benvingut

WWW.AGA.CAT

Benvingut

Bienvenido

WWW.AGA.CAT

Bienvenido

Welcome

WWW.AGA.CAT

Welcome

Armat de materials d'un rusc

maderaclavada Foto hogarutilQuan les dimensions dels claus produeixin esquerdes inevitables a la fusta, el clavat s'ha d'efectuar fent prèviament orificis iguals a 4/5 del diàmetre del clau.

 

 

UNIONS CLAVADES

  • Mètode de clavat

La direcció del clavat utilitzada per fixar unions en estructures, si és possible, ser tal que els esforços que resisteixi siguin transmesos lateralment a fi d'evitar el retrocés i sortida dels claus. En tots els casos, els claus han d'entrar en la seva totalitat. Els claus que causin esquerdes significatives a la fusta es considera que no contribueixen als requeriments d'una unió.

 

Quan les dimensions dels claus produeixin esquerdes inevitables a la fusta, el clavat s'ha d'efectuar fent prèviament orificis iguals a 4/5 del diàmetre del clau.

 

  • Angle de clavat

L'angle d' clavat no serà menor que 30°, ni més gran que 45° respecte a la cara que es clava.

 

  • Diàmetre

La capacitat dels claus de transmetre càrregues en la fusta, depèn fonamentalment de la seva secció, però a causa de la gran varietat d'espècies de fustes que són utilitzades en la construcció de ruscs, no és possible establir normes exactes per determinar la secció convenient dels claus a ser utilitzats en cada cas.

 

Es prendrà a títol informatiu el diàmetre d'1/10 del gruix menor de les peces a unir.

 

  • Longitud dels claus

La longitud dels claus depèn de la secció i de la duresa de l'última fusta que rebi el clau. Per aconseguir resistència plena d'un clau, és presiso que penetri 10 vegades el seu diàmetre en la fusta ultima i que la mida de la primera fusta no sigui inferior a 7 vegades el diàmetre del clau.

 

  • Espaiament dels claus

Per a totes les espècies la densitat superi els 0,4 kg/dm3. S'apliquen les regles següents:


1).- Distància a la vora lateral (costat) de la fusta, 5 vegades el diàmetre del clau.
2).- Distància mínima a l'extrem de la fusta, 20 vegades el diàmetre del clau.
3).- Separacions entre claus en una fiola, seguint la fibra, 20 vegades el diàmetre del clau.


Font: abejasbierzo
Facebook: Apicultors Gironins Associats
Twitter: @AGA_Catalunya

Escriure un comentari


Códi de seguretat
Actualitzar